PROGRAM
 • 10:00
  Səhər zəngi
 • 11:30
  Muzey
 • 12:00
  Xəbərlər
 • 12:10
  Ailə
 • 13:00
  Xəbərlər
 • 13:10
  Panoram
 • 14:00
  Xəbərlər
 • 14:10
  Serial
 • 15:00
  Xəbərlər
 • 15:10
  Ötən əsrin adamları
 • 15:40
  Reportyor
 • 15:45
  Portretlər
 • 15:55
  Sözsüz
 • 15:57
  Gündəliklər
 • 16:00
  Xəbərlər
 • 16:20
  Xəbərlər
Xüsusi reportaj
Müsahibə
Fikrinizi bildirin

Kreditim